Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 20.11.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi

Remonttipalvelu.com

Sähköpostiosoite

asiakaspalvelu@remonttipalvelu.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Toni Laaksonen

Sähköposti

toni.laaksonen@remonttipalvelu.com

Rekisterin nimi

Remonttipalvelu.comin asiakastietoreksteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Remonttipalvelu.com kerää henkilötietoja myynti- ja markkinointitarkoituksiin, asiakaspalvelun ja tuotannon käyttöön ja takuuasioiden ja reklamaatioiden käsittelyä varten. Tietoja voidaan kerätä seuraavilla keinoilla:

 • asiakkailta itseltään (ml. sähköiset kanavat)
 • viranomaisten ja yritysten rekistereistä, joista lain mukaan saa luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin

Rekisterin tietosisältö

Remonttipalvelu.comin asiakasrekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • palveluihimme  ja tuotteisiimme ja niiden toimittamiseen liittyviä tietoja
  • tarjoukset
  • sopimukset,
  • laskut
  • kirjeenvaihto (ml. sähköiset kanavat) asiakkaan ja Remonttipalvelu.comin välillä
  • asiakkaan ja Remonttipalvelu.comin välisen suullisen yhteydenpidon muistiinpanot tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä asioista
 • asiakkaan remontoitavaan kohteeseen liittyvät tiedot
  • osoite
  • kohteen isännöintiin ja tekniseen ylläpitoon liittyvät yhteystiedot
  • kohteen tekniset tiedot ja dokumentit
  • kohteeseen liittyvät suunnitelmat
 • Suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen ja suostumus referenssinä toimimiseen

Säännönmukaiset tietolähteet

Remonttipalvelu.comin säännönmukaisia tietolähteitä ovat:

 • Rekisteröidyt henkilöt
 • Remonttipalvelu.comin sähköiset Internet-kanavat (kotisivu, sosiaalisen median sivut)
 • Rakentamisen ja remontoinnin urakkatarjouspyyntöihin liittyvät palvelut
 • Maistraatin kiinteistötietopalvelu

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Remonttipalvelu.com luovuttaa henkilötietoja säännönmukaisesti vain toimittamiinsa palveluihin ja tuotteisiin liittyen yhteistyökumppaneille, aliurakoitsijoille tai tavarantoimittajille.

Edellä kerrotun lisäksi Remonttipalvelu.com voi luovuttaa asiakkaiden tietoja referenssitarkoituksiin asiakkaan suostumuksella.

Remonttipalvelu.com ei luovuta säännönmukaisesti henkilötietoja myynti- tai markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Remonttipalvelu.com voi yksittäistapauksissa välittää asiakkaan yhteystiedot yhteistyökumppanilleen myynti- ja markkinointitarkoituksiin asiakkaan suostumuksen perusteella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Remonttipalvelu.comin käytössä on useita pilvipalveluihin perustuvia tietojärjestelmiä. Osa näiden järjestelmien tallennusjärjestelmistä sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. Remonttipalvelu.com käyttää vain sellaisten yhdysvaltalaisten yritysten palveluita, jotka ovat sertifioituneet Euroopan ja Yhdysvaltain väliseen, tietojen siirtämistä koskevan Privacy Shield -viitekehyksen noudattajiksi tai jotka säilyttävät eurooppalaisten asiakkaidensa dataa Euroopassa sijaitsevilla palvelimilla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Remonttipalvelu.com käsittelee asiakasrekisteriinsä tallennettuja tietoja manuaalisesti mahdollisiimman vähän. Ne manuaaliset tietoaineistot, jotka sisältävät henkilötietoja, säilytetään lukitussa tilassa aina silloin, kun niitä ei käytetä. Ne manuaaliset asiakirjat, joiden säännöllinen käyttö loppuu, mutta joita täytyy säilyttää jonkin voimassa olevan normin perusteella (esimerkiksi yrityskirjanpitoon liittyvä aineisto) pyritään siirtämään digitaaliseen muotoon ja sen jälkeen tuhoamaan. Mikäli edellä mainittu toimintatapa ei sovellu, Remonttipalvelu.com pyrkii siirtää manuaaliset aineistot pitkäaikaissäilytykseen sellaiselle palveluntarjoajalle, jolla on kokemusta henkilötietojen turvallisesta säilyttämisestä manuaalisessa muodossa (esimerkiksi tilitoimisto). Remonttipalvelu.com tuhoaa sellaiset manuaaliset tietoaineistot, joita ei enää tarvita.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Remonttipalvelu.com suojaa tässä rekisteriselosteessa mainittuja henkilötietoja mm. seuraavilla tavoilla:

 • pääsy rekisteriin estetään yrityksen sisällä muilta kuin tietoja työssään tarvitsevilta henkilöiltä
 • oikeudeton pääsy rekisterin tietoihin yrityksen ulkopuolisilta henkilöiltä estetään teknisten tietoturvallisuusratkaisujen avulla
 • tietoja tallentavien yritysten toimintaa tarkkaillaan ja auditoidaan, jotta voidaan varmistua siitä, että ne noudattavat kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Tarkastusoikeus

Henkilöillä on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt voi osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin tallennetuilla henkilöillä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt voi osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus perua häntä itseään koskevia tietojen käsitteleminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Peruutuksen voi lähettää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Remonttipalvelu.comin sähköisissä suoramarkkinointiviesteissä on myös linkki kieltolomakkeelle, jolla voi estää suoramarkkinoinnin sähköpostitse.

Rekisteröity voi perua suostumuksensa henkilötietojensa antamiseen referenssitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.