julkisivuremontti

Ulkoverhousremontti osana kokonaisuutta

Ulkoverhousremontti on kohtuullisen kallis investointi, joten se kannattaa suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Elinkaarensa päässä olevan julkisivuverhouksen remontin aikana saattaa olla järjevää  korjata ja parantaa paljon muitakin asioita kuin pelkkä verhous. Rakennuksesta ja sen korjaushistoriasta riippuen voidaan joutua korjaamaan joko rakennusaikaisia rakennusvirheitä tai aikaisemman korjausrakentamisen aikana tehtyjä rakennusvirheitä. Parannustöiden osalta voidaan lisätä julkisivuun sellaisia elementtejä, jotka eivät olleet ajankohtaisia rakentamisen aikana tai edellisen korjausrakentamisprojektin aikana. Tällaisia ovat mm. valaistukseen, sähkörasioihin, ilmastointiin tai kulkuaukkoihin liittyvät ratkaisut.

Olemme listanneet alle muutamia asioita, joita julkisivuremontin teettäjien olisi hyvä miettiä ennen remonttia.

Eristykset

Ulkoverhousremontin yhteydessä voidaan tehdä lisäeristys vanhan eristeen päälle tai korjata vanha eristys. Jo vanhan tuulilevyn korvaaminen uudella tuuli- tai runkolevytyksellä parantaa lämpötaloudellisuutta. Mikäli tämä ei ole riittävä toimenpide, voidaan

  • vanhan kunnossa olevan eristekerroksen päälle asentaa uusi lisäeristekerros (esimerkiksi  2×2 koolaus ja 50mmEkovilla),
  • vanhaa eristekerrosta listätä  tai
  • vanha eristekerros purkaa ja asentaa sen tilalle uusi eriste. Vanhan eristekerroksen korvaaminen on syytä tehdä, jos se on vaurioitunut ja sen voidaan epäillä aiheuttavan ongelmia tulevaisuudessa.

1960-1980-luvulla vanhojen talojen eristyksiä parannettiin ureavaahdolla, mutta jälkikäteen tarkasteltuna se on ollut virhe, sillä vaahto on hävinnyt suurimmasta osasta rakenteita. Mikäli vanhassa ulkoverhouksessa on pyöreitä reikiä, jotka on paikattu puutapilla, on edellä mainittua vaahtoa käytetty eristyksessä.

ureavaahto, hölynpöly, höpövaahto
Tässä tarjouspyynnön lähettäneen asiakkaan talon ulkoverhouksessa on näkyvissä runsaasti reikiä, joiden kautta ureavaahtoa on ruiskutettu rakenteisiin.

Remonttien yhteydessä on käynyt monta kertaa myös ilmi, että joistain seinärakenteista puuttuu osa eristeistä tai joissain kohti ei ole eristeitä ollenkaan. Nämä virheet on myös syytä korjata ulkoverhousremontin aikana.

Eristyksen lisäämisen/vaihtamisen aikana voidaan poistaa vanhat korjaus-/rakennusvirheet, kuten esimerkiksi liian tiivit materiaalit (esim. bitumihuopa).

Vinkki: Ulkoverhousremontin suunnittelu kannattaa aloittaa lämpökuvauksella, joka paljastaa mahdolliset eristyksen virheet ja haasteet. Monet yritykset tarjoavat lämpökuvauspalveluita ja matkapuhelimiin ja tabletteihin on saatavissa lisälaitteina lämpökameramoduleita, joilla kuvaus onnistuu myös maallikolta ja joiden hinta sopii kuluttajan kukkarolle. Lämpökuvaus kannattaa ajoittaa myöhään syksyyn, talveen tai aikaisin keväälle, jolloin ulko- ja sisäilman lämpötilaero on suuri ja lämpötilavaihtelut näin ollen helpommin havaittavissa.

Sähkö-, tele- ja valaistustyöt

Kun tekniikka on ajan myötä kehittynyt, vanhojen rakennusten ulkopintaan on lisätty pinta-asennuksina erilaisia elementtejä, kuten esimerkiksi pistorasioita, valaisimia, antenneita ja näiden kaapelointeja. Julkisivuverhouksen uusinnan yhteydessä johdot voidaan piilottaa verhouksen taakse ja eri pistorasioiden ja valaistusten asennuksia voidaan parantaa esimerkiksi muuttamalla jälkikäteen lisätyt pistorasiat pinta-asennuksen sijasta uppoasenteisiksi.

Ulkoverhousremontin aikana voidaan tehdä verhouksen alle myös varauksia tulevia sähkö- ja teletöitä varten. Esimerkiksi pihavalaistukselle tai valokaapelille voidaan jättää putkitus valmiiksi.

Katokset, markiisit, aurinkopurjeet

Julkisivuverhousremontti on oiva ajankohta myös erilaisten terassikatosten tai ovikatosten  rakentamiselle tai markiisien tai aurinkopurjeiden kiinnitykselle.

Aurinkopurjeiden, terassikatosten tai markiisien kiinnitystä varten voidaan runkotolppia vahventaa pystysuunnassa tai niiden väliin voidaan asentaa poikittaispalkkeja, joihin erilaiset kiinnityselementit ja rakennelmien runkopuut voidaan kiinnittää. Pelkkää ulkoverhousta ei pidä käyttää kiinnitysalustana.

Aurinkopurje terassipurje purjemarkiisi kiinnitys
Aurinkopurje terassilla. Lähde: Turun markiisi ja peite Oy

 

Esimerkiksi isojen aurinkopurjeiden (kutsutaan myös nimillä terassipurje, kolmiopurje, purjemarkiisi) kiinnitystä ja kiristämistä varten voidaan rakentaa talon runkoon kiinnityspisteitä- ja elementtejä, jotka varmasti kestävät purjeeseen kohdistuvat tuuli- ja sadekuormat. Tällaisia asioita ei ole monen vanhan talon suunnittelun aikana mietitty ja terassipurjeiden kiinnitys onnistuu vain tiettyihin kohtiin eli useimmiten seinän runkotolppien kohdalle. Runkotolppien paksuudesta riippuen kiinnitys voi olla toimiva tai puutteellinen. Mikäli osa kiinnityselementtien ruuveista tai pulteista ei osukaan runkoon vaan jää ulkoverhouksen varaan, voi olla mahdollisuus, että kiinnityselementti vääntyy ja sitä myöten terassipurjeen kiinnitys löystyy.

Katon osat ja sadevesijärjestelmä

Kattoremontti on ihan oma kokonaisuutensa, mutta julkisivuremontin aikana kannatta huoltaa tai korjata katon rakenteista ainakin räystäänaluslaudoitus ja otsalaudoitus. Monessa tapauksessa tämä tarkoittaa edullista pesua ja maalausta, mutta vanhoissa rakennuksissa voi olla järkevää vaihtaa laudoitukset. Räystään laudoituksia vaihdettaessa kannattaa pohtia, miten yläpohjan tuuletus on järjestetty. Jos tuuletus on puutteellinen, voidaan räystäänaluslaudoituksen lautojen väliin jättää rakoja, joista ilma pääsee sisään. Mikäli räystäänaluslaudoitukset ovat kunnoltaan hyviä, voidaan yläpohjan tuuletusta parantaa asentamalla laudoitukseen tuuletussäleikköjä.

Julkisivuremontin aikana voi olla järkevää vaihtaa myös sadevesijärjestelmä tai sen osia. Vaihtotarpeeseen vaikuttaa tietenkin rännien ja syöksyputkien kunto ja toisaalta myös värin sopiminen uuteen julkisivuverhoukseen. adevesijärjestelmän vaihto julkisivuremontin aikana on edullisempaa kuin erikseen tehtynä. Esimerkiksi telineiden kuljettaminen paikalle ja rakentaminen vain yhteen kertaan laskee kustannuksia.

Tikkaat ja poistumisjärjestelmät

Julkisivuremontin aikana kannattaa tarkistaa myös tikkaiden, palotikkaiden ja poistumisputkien kunto, tarve, ja puuttuminen. Mikäli vanhat tikkaat miellyttävät silmää ja ovat hyväkuntoiset, ne kannattaa hioa ja maalata (pohjamaalaus ruosteenestopohjamaalilla ja pintamaalaus esimerkiksi Panssarimaalilla). Mikäli  päädytään asentamaan uudet tikkaat tai palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyviä järjestelmiä, kannattaa tämä tehdä nimenomaan muun remontin aikana. Itse tikkaat ovat hyvinkin edullisia, mutta niiden asentaminen voi maksaa erillisenä työnä paljon. Jos asentaminen tehdään ulkoverhousremontin aikana, asiakas säästää asennuskuluissa, koska työmaalta löytyy valmiina telineet tai henkilönostin, joita asennuksessa tarvitaan.

Kun tikkaiden, palotikkaiden ja poistumisputkien asennus tehdään ulkoverhousremontin yhteydessä, voidaan myös paremmin huomioida niiden turvallinen kiinnitys seinään. Ennen pintaverhouksen asentamista tikkaiden kiinnityskohtia seinäpinnassa voidaan vahventaa, jotta ne varmasti kestävät.

Vinkki: Vanhojen tikkaiden tilalle voidaan asentaa myös ns. liukutikkaat, jotka ovat laskettavissa käyttöä varten alas. Kun tikkaita ei käytetä, ne ovat yläasennossa, jolloin tikkaan alaosa on n. kahden metrin korkeudessa. Tämä säästää tilaa esimerkiksi kulkuteillä ja terasseilla.

Liukutikkaat yläasennossa. Lähde: Sadex Oy

Ikkunat ja ovet

Ikkuna- ja oviremonttia ei tarvitse yhdistää ulkoverhousremonttiin, sillä ne voi vaihtaa tarvittaessa myöhemminkin. Ennen ikkunoiden ja ovien vaihtamista kannattaa laskea tarkkaan ko. remontin kustannukset ja rahallinen hyöty. Ikkunoiden vaihtaminen ei monestikaan ole järkevää lämpötaloudellisuutta ajatellen. Ikkunoiden tai ovien vaihto voi olla järkevää esimerkiksi siitä syystä, että ne ovat niin huonokuntoisia, ettei niitä voi korjata tai huoltaa järkevillä kustannuksilla.

Julkisivuremontin yhteydessä järkevintä on tehdä sellaisia ikkunoihin tai oviin liittyviä muutoksia, jotka tehdään toiminnallisista tai sisustuksellisista syistä. Esimerkiksi ikkunoita tai ovia halutaan poistaa, lisätä tai siirtää. Ulkoverhousremontin aikana voidaan pitää huolta siitä, että em. toimenpiteidenkin jälkeen talon julkisivu on yhtenäinen kokonaisuus. Ikkunan tai oven poisto tai siirto tarkoittaa yleensä sitä, että ulkoverhous poikkeaa ainakin jonkin verran poistetun elementin kohdalla verrattuna muuhun ulkoverhoukseen.

 

tarjouspyyntö, opas, remontti

Opas remontin tarjouspyynnön laatimiseen

Onnistunut tarjouspyyntö on onnistuneen remontin perusta. Pelkkien haluttujen palvelujen ja tuotteiden listaaminen ei riitä, vaan tarjouspyynnössä pitää huomioida muutakin. Keräsimme eri lähteistä […]